Consafe Industry AB

Stockholms län

Information

Consafe Industry AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Consafe Industry AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Consafe Industry AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Consafe Industry AB har haft sedan 2006-10-05. Consafe Industry AB har funnits sedan och 2006-10-05 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Consafe Industry AB så kan ni göra det genom att skicka er post till HÖGÅSPLATSEN 3, 412 56, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-7595500.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Consafe Industry AB Privat, ej börsnoterat.

Consafe Industry AB har idag 556700-4147 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamoten -suppleanten Firman tecknas var för sig av -Ericsson, Hampus Jan Christer -Ericsson, Jan Christer är den som för stunden ansvarar för Consafe Industry AB

Bolaget skall direkt eller genom dottebolag erbjuda: Utbildning, produktutveckling, tillverkning och försäljning av industriprodukter inom skogsbrukssektorn, driva konsultrörelse i anslutning till de angivna verksamheterna. Bedriva annan därmed förenlig verksamhet Bolaget skall vid behov bidraga till koncernens finansiering genom att gå i borgen, ställa säkerhet eller lämna lån, dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag om finansierings- verksamhet och llag om bankrörelse.

I Consafe Industry AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ericsson, Hampus Jan Christer som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Ericsson, Jan Christer som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklöv, Erik Lars Axel som är född 1971 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Jarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .