Vallentuna Taxi AB

Stockholms län

Information

Vallentuna Taxi AB är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Vallentuna Taxi AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Vallentuna Taxi AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2005-12-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Angarns-Rörby 104, 186 91, Vallentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vallentuna Taxi AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 073-2368888.

Täby arbetar för att verksamheter som Vallentuna Taxi AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vallentuna Taxi AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva person- och budtransporter och övriga transporter samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Vallentuna Taxi AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vallentuna Taxi AB och det är följande personer, Björn, Kjell som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Edstedt, Pia Ulla Christina som är född 1952 och har titeln Revisor, Ernst & Young Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Vallentuna Taxi AB är 556694-6413.