TurnKey Marketing AB

Stockholms län

Information

TurnKey Marketing AB är ett av många företag som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som TurnKey Marketing AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

TurnKey Marketing AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2004-04-13. Men sedan 2004-08-09 så har TurnKey Marketing AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Lahällsv. 11, 183 56, Täby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på TurnKey Marketing AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5664596.

Täby arbetar för att företag som TurnKey Marketing AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för TurnKey Marketing AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av möbler och konsumentartiklar såsom handikapphjälpmedel samt elektroniska produkter med inriktning för energibesparande åtgärder samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva juridisk och teknisk rådgivning samt utbildning.

Firmatecknare för TurnKey Marketing AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till TurnKey Marketing AB och det är följande personer, Holmberg, May Camilla som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Carl Morgan som är född 1966 och har titeln Suppleant, Stockhammar, Inger Elisabet som är född 1944 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för TurnKey Marketing AB är 556659-7471.