Källström Förvaltnings AB

Stockholms län

Information

Källström Förvaltnings AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Källström Förvaltnings AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Källström Förvaltnings AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Källström Förvaltnings AB har haft sedan 2004-04-15. Källström Förvaltnings AB har funnits sedan och 2007-10-11 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Källström Förvaltnings AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ullbergsv. 4, 135 67, Tyresö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Källström Förvaltnings AB Privat, ej börsnoterat.

Källström Förvaltnings AB har idag 556643-8973 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Källström, Marie Anette är den som för stunden ansvarar för Källström Förvaltnings AB

Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, investeringar i innovationer och affärsidéer samt bedriva konsultverksamhet i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Källström Förvaltnings AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Källström, Marie Anette som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt i land utanför EES, Ollén, Ella Carina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Juthstrand, Michaela Marlene som är född 1981 och har titeln Suppleant, Christiansson, Ulf Robert som är född 1960 och har titeln Revisor, Sundstrand, Hans Göran som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, Finnhammars Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.