Magnus Wirström AB

Stockholms län

Information

Magnus Wirström AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Magnus Wirström AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Magnus Wirström AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Magnus Wirström AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Magnus Wirström AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-4411520.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Magnus Wirström AB Privat, ej börsnoterat.

Magnus Wirström AB har idag 556615-6237 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Wirström, Magnus Curt Lennartsson är den som för stunden ansvarar för Magnus Wirström AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling och marknadsföring, förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Magnus Wirström AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wirström, Magnus Curt Lennartsson som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Alderling, Lars Olof Arne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Langhammer Wirström, Annika Regina som är född 1967 och har titeln Suppleant, Johnson, Sune Jan Åke som är född 1961 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .