Sharpest tool in the Box Consulting AB

Stockholms län

Information

Sharpest tool in the Box Consulting AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Sharpest tool in the Box Consulting AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sharpest tool in the Box Consulting AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Sharpest tool in the Box Consulting AB har haft sedan 2000-11-21. Sharpest tool in the Box Consulting AB har funnits sedan och 2000-11-21 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Sharpest tool in the Box Consulting AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Syrenv. 4 A, 187 35, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8876378.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Sharpest tool in the Box Consulting AB Privat, ej börsnoterat.

Sharpest tool in the Box Consulting AB har idag 556599-6955 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Sharpest tool in the Box Consulting AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avseende uppdragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik samt därtill hörande områden såsom utbildning och allmän rådgivning.

I Sharpest tool in the Box Consulting AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Svensson, Petter Waldemar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfroth, Monika Kristina som är född 1959 och har titeln Suppleant, Meyer, Lars Anders som är född 1962 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .