Elstal AB

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Aktiebolag som heter Elstal AB. Det finns flera företag som liknar Elstal AB i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Elstal AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-01-16 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 2000-10-17 så har Elstal AB varit registrerat och sedan 2001-01-16 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Elstal AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Elstal AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Gribbylundsv. 15, 187 62, Täby. Vi ni istället prata med Elstal AB så kan ni göra det på 08-6300483.

Bolaget skall bedriva ackvisitation av beställningar från den skandinaviska marknaden till respektive moderbolag av stål- och metallkonstruktioner, industrivärmepannor, vajrar, elektriska installationer, transformatorer, generatorer, HV- och LV växlar samt kraftöverföringsanordningar, att verka som mellanhand vid ovan angivna transaktioner, att verka för egen räkning i samma bransch, att bedriva import och export till och från Sverige i ovan angivna branscher, att bedriva konsultverksamhet i förhållande till skandinaviska och icke skandinaviska bolag vad beträffar konstruktion för turnkey kraftverk, planering, drift, reparation och modernisering av kraftdriftsställen, planering och leverans av distributionslinjer, elektriska system och miljöskyddsanordningar jämte därmed förenlig verksamhet. Formgivning, leverans och uppförande av stålbrokonstruktioner.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Olczykowska, Elzbieta Teresa som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Olczykowski, Miroslaw som är född 1958 och har titeln VD, Olczykowski, Miroslaw som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Olczykowska, Agnieszka som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bigosinski, Andreas som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Burholm, Ulf Peter som är född 1968 och har titeln RevisorZahlander, Hans Erik som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olczykowska, Elzbieta Teresa -Olczykowski, Miroslaw .

Elstal AB har 556598-5487 som sitt organisationsnummer.