M A Broberg Media Aktiebolag

Stockholms län

Information

M A Broberg Media Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där M A Broberg Media Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. M A Broberg Media Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket M A Broberg Media Aktiebolag har haft sedan 2000-05-15. M A Broberg Media Aktiebolag har funnits sedan och 2000-05-15 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till M A Broberg Media Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nickelv. 18, 187 44, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7680038.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är M A Broberg Media Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

M A Broberg Media Aktiebolag har idag 556588-4094 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för M A Broberg Media Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mediabranschen, företrädesvis avseende publikationer och IT samt översättningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I M A Broberg Media Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindell Broberg, Maria Ann-Kristin som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Broberg, Kjell Åke som är född 1950 och har titeln Suppleant, Skyttberg, Anne-Kristine som är född 1950 och har titeln Revisor, Allegretto Revision AB som är född och har titeln Revisor, .