Rodamco Northern Europe AB

Stockholms län

Information

Rodamco Northern Europe AB är ett av många företag som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Rodamco Northern Europe AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Rodamco Northern Europe AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2000-01-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rodamco Northern Europe AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6383300.

Täby arbetar för att företag som Rodamco Northern Europe AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rodamco Northern Europe AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall verka inom kapitalinvestering, synnerhet, dock ej begränsat till, fastigheter i Europa, med undantag av Storbritannien, inklusive men ej begränsat till, att ställa säkerhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rodamco Northern Europe AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Jestin, Jean-Marc -Johansson, Lars Rune Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rodamco Northern Europe AB och det är följande personer, Johansson, Lars Rune som är född 1952 och har titeln VD, Johansson, Lars Rune som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jestin, Jean-Marc som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bryggman Löfqvist, Lars-Ove som är född 1954 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Ikonen, Peter Mikael som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Rodamco Northern Europe AB är 556583-3612.