Reine Axelsson Aktiebolag

Stockholms län

Information

Reine Axelsson Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Reine Axelsson Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Reine Axelsson Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Reine Axelsson Aktiebolag har haft sedan 1998-01-01. Reine Axelsson Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Reine Axelsson Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Blendav. 79, 187 77, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Reine Axelsson Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Reine Axelsson Aktiebolag har idag 556556-4613 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Reine Axelsson Aktiebolag

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom VVS, handel med byggvaror, konsultation inom fastighetsbranschen, fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Reine Axelsson Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axelsson, Reine Hugo som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Bräck Axelsson, Anne som är född 1974 och har titeln Suppleant, Almström, Arne Henry som är född 1953 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .