Svenska Elspar Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Aktiebolag som heter Svenska Elspar Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Svenska Elspar Aktiebolag i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Svenska Elspar Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1998-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1997-11-03 så har Svenska Elspar Aktiebolag varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Svenska Elspar Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Svenska Elspar Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Gribbylundsv. 3, 187 62, Täby. Vi ni istället prata med Svenska Elspar Aktiebolag så kan ni göra det på 08-50386800.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att för medlemmarna i Elspar Ekonomisk Förening driva handel med varor och lämna tjänster som hör till elbranschens detaljhandel, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Rönnbro, Claes Mikael som är född 1967 och har titeln Extern VD, Blomström, Sten Åke som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jonasson, Harald Peter som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Albert Stefan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Roslund, Bo Anders som är född 1958 och har titeln Suppleant, Fjelner, Sven Håkan Daniel som är född 1961 och har titeln RevisorMarcelius, Eva Cajsa som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant, Finnhammars Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Svenska Elspar Aktiebolag har 556547-9051 som sitt organisationsnummer.