Janze och Almström Elektriska Aktiebolag

Stockholms län

Information

Janze och Almström Elektriska Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Janze och Almström Elektriska Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Janze och Almström Elektriska Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1998-01-01.

Janze och Almström Elektriska Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1995-07-14. Men sedan 1998-01-01 så har Janze och Almström Elektriska Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kullasundsv. 26, 185 37, Vaxholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Janze och Almström Elektriska Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7560150.

Täby arbetar för att bolag som Janze och Almström Elektriska Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Janze och Almström Elektriska Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva verksamhet genom att utföra elektriska installationer av stark och svagström, larm ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Janze och Almström Elektriska Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Porsklint, Robert Tommy -Åberg, Leif Jonas.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Janze och Almström Elektriska Aktiebolag och det är följande personer, Porsklint, Robert Tommy som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Åberg, Leif Jonas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Gutenberg, Eva Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant, Olofsson, Bengt Kjell som är född 1950 och har titeln Revisor, Santesson, Ragnar Carl Gudmund T som är född 1962 och har titeln Revisorssuppleant, Bengt Olofssons Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Winthers Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Janze och Almström Elektriska Aktiebolag är 556519-9402.