Roslagens Elevhem AB

Stockholms län

Information

Roslagens Elevhem AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Roslagens Elevhem AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Roslagens Elevhem AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Roslagens Elevhem AB har haft sedan 1996-01-01. Roslagens Elevhem AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Roslagens Elevhem AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Leverantörsv. 2, 187 66, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6309257.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Roslagens Elevhem AB Privat, ej börsnoterat.

Roslagens Elevhem AB har idag 556516-0727 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Ramstedt, Paul Håkan Ordförande saknas. är den som för stunden ansvarar för Roslagens Elevhem AB

Bolaget skall bedriva hem för vård och boende, skolverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Roslagens Elevhem AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ramstedt, Paul Håkan som är född 1951 och har titeln Extern VD, Kmety, Kent-Tibor som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kolsmyr, Per Micael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottow, Urs Michael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandler, Vera Elisabet som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Bertil Thure Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotÅlgars, Kari Olle Olavi som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, REVISION4U i Söderhamn AB som är född och har titeln Revisor, Sjödelius, Alf Gunnar Rune som är född 1951 och har titeln HuvudansvarigrevisorREX Revision AB som är född och har titeln Revisor.