Wivica L.R. Oest Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wivica L.R. Oest Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Wivica L.R. Oest Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Wivica L.R. Oest Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1993-12-30. Men sedan 1996-01-01 så har Wivica L.R. Oest Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Wivica L.R. Oest Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7580606.

Täby arbetar för att verksamheter som Wivica L.R. Oest Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Wivica L.R. Oest Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall designa kollektioner på konsultbasis samt framställa kläder för alla kategorier. Köp och försäljning av kläder, accessoarer, bijouterier och därmed förenliga ting. Design och tillverkning samt försäljning och köp av inredningstyger och möbler med köks- och badartiklar och därmed förenliga ting. Idka postorderverksamhet samt fastighetsförvaltning. Äga och förvalta aktier, obligationer och andra värdepapper.

Firmatecknare för Wivica L.R. Oest Aktiebolag är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Wivica L.R. Oest Aktiebolag och det är följande personer, Cassmer, Staffan Ove som är född 1951 och har titeln Likvidator, Morin, Carl-Erik som är född 1963 och har titeln Revisor, Finnhammars Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Wivica L.R. Oest Aktiebolag är 556479-1795.