Segelmans Ord Aktiebolag

Stockholms län

Information

Segelmans Ord Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Segelmans Ord Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Segelmans Ord Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Segelmans Ord Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Segelmans Ord Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Segelmans Ord Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Gärdesv. 7, 185 94, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54440144.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Segelmans Ord Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Segelmans Ord Aktiebolag har idag 556474-4349 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Segelmans Ord Aktiebolag

Bolagets verksamhet omfattar dels textproduktion, konsultation och projektledning avseende läromedel och övrig litteratur, informationsverksamhet och reklam samt därmed förenlig verksamhet - dels konsultverksamhet med utgångspunkt från idrottspsykologi och pedagogik avseende kompetens- och ledarutveckling, stresshantering såväl hos enskilda individer och grupper som företag och organisationer, samt därmed förenlig verksamhet.

I Segelmans Ord Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindqvist Segelman, Ulla Boel K som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Klaus Valter som är född 1941 och har titeln Suppleant, Persson, Hans Verner som är född 1950 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .