Inter-Continental Enterprises Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Inter-Continental Enterprises Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Täby här finns det många olika Aktiebolag. Inter-Continental Enterprises Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Täby jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Inter-Continental Enterprises Aktiebolag är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 556435-2671.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Inter-Continental Enterprises Aktiebolag på följande adress Garvarg. 11, 112 21, Stockholm.

Inter-Continental Enterprises Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 2009-11-05.

I Inter-Continental Enterprises Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , Raidve, Eva som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES , , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet avseende organisation, finansiering, marknadsföring, affärsjuridik och utlandsetableringar, import försäljning, tillverkning och export företrädesvis av livsmedelsprodukter och byggnadsmaterial, internationell trading avseende stapelvaror såsom kemikalier, cement och energiråvaroro, förvärv och förädling av utvecklingsbara bolag och verksamheter särskilt i fastighetsbranschen inom och utom Sverige. rese- och turismverksamhet, resebyrå, samt bedriva internationell finansiering och arbitage, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.