Bülow & Bülow Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bülow & Bülow Aktiebolag är ett av många företag som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Bülow & Bülow Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bülow & Bülow Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Bülow & Bülow Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-03-23. Men sedan 2003-03-27 så har Bülow & Bülow Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Virauddsv. 10, 183 77, Täby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bülow & Bülow Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7530330.

Täby arbetar för att företag som Bülow & Bülow Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bülow & Bülow Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva intern medicinsk öppen - sluten vård, handel med värdepapper, finansiell verksamhet - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lag om bankrörelse den 31 mars 1955, samt design av egna inredningsprodukter, butikshandel med inredningsprodukter och inredningskonsultationer, samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bülow & Bülow Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bülow & Bülow Aktiebolag och det är följande personer, Bülow, Karl Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Bülow, Anna Lena som är född 1948 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Andersson, Per Anders Christer som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Bülow & Bülow Aktiebolag är 556391-5197.