Merstola Fastighets AB

Stockholms län

Information

Merstola Fastighets AB är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Merstola Fastighets AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Merstola Fastighets AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Merstola Fastighets AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-07-12. Men sedan 1990-01-01 så har Merstola Fastighets AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Reprov. 13, 183 77, Täby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Merstola Fastighets AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Täby arbetar för att verksamheter som Merstola Fastighets AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Merstola Fastighets AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall ha till ändamål att äga och förvalta fast egendom, uthyra fastigheter import och grossistförsäljning av bänkskivor och annan köksinredning av natursten, import och försäljning av hem- och kontorsinredning samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Merstola Fastighets AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Aine, Jussi Aimo -Eskola, Jorma Kalevi.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Merstola Fastighets AB och det är följande personer, Eskola, Jorma Kalevi som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Aine, Jussi Aimo som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Aine, Tuomo Armas som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Taxell, Arto Matti Juhani som är född 1948 och har titeln Revisor, Revisorshuset i Stockholm Intressenter AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Merstola Fastighets AB är 556366-3078.