Quality Capacity One AB

Stockholms län

Information

Quality Capacity One AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Quality Capacity One AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Quality Capacity One AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Quality Capacity One AB har haft sedan 1995-01-01. Quality Capacity One AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Quality Capacity One AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Dvärglinsgränd 20, 165 77, Hässelby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7585884.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Quality Capacity One AB Privat, ej börsnoterat.

Quality Capacity One AB har idag 556362-9004 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Quality Capacity One AB

Bolaget skall utveckla och tillhandahålla individuellt utformade och specialiserade konsulttjänster inom områdena kvalitetsfrågor, energiteknik och utbilning samt idka därmed förenliga verksamheter. Ovanstående innefattar bland annat konsulttjänster inom elektrokemisk teknik vad avser strömkällor, elektrokemiska metoder, energilagring samt försäljning av batterier och elektronikkomponenter.

I Quality Capacity One AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Bo Eric Christer som är född 1947 och har titeln VD, Andersson, Bo Eric Christer som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eva Marianne som är född 1945 och har titeln Suppleant, Johansson, Elsa Mariann som är född 1951 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .