Gravesen Invest Aktiebolag

Stockholms län

Information

Gravesen Invest Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Gravesen Invest Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gravesen Invest Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Gravesen Invest Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Gravesen Invest Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Gravesen Invest Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Tennv. 20, 187 44, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-4415506.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Gravesen Invest Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Gravesen Invest Aktiebolag har idag 556355-6280 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gravesen, Jörn Kent -Gravesen, Werna Inger Elisabet är den som för stunden ansvarar för Gravesen Invest Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och fastighetsfrågor, investera i företag som bedriver industri- och handelsrörelse, fastighetsförvaltning, samt äga och förvalta värdepapper jämte idka därmed förenliga verksamheter.

I Gravesen Invest Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gravesen, Jörn Kent som är född 1945 och har titeln VD, Gravesen, Jörn Kent som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gravesen, Werna Inger Elisabet som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ericson, Per Erik Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Gravesen, Charlotte Kristine som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Osborne Revision AB som är född och har titeln RevisorJohansson, Curt Åke som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Gustavsson, Nils Thomas som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .