Ageto MTT AB

Stockholms län

Information

Ageto MTT AB är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Ageto MTT AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ageto MTT AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Ageto MTT AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-02-25. Men sedan 1989-01-01 så har Ageto MTT AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Propellerv. 6 B, 183 62, Täby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ageto MTT AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4467730.

Täby arbetar för att verksamheter som Ageto MTT AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ageto MTT AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva import, distribution, försäljning och service av elektroniska mätinstrument och komponenter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ageto MTT AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hård af Segerstad, Torolf Bo Lennart -Thorell, Erik Gustaf -Vesters, Peter Otto.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ageto MTT AB och det är följande personer, Vesters, Peter Otto som är född 1956 och har titeln VD, Vesters, Peter Otto som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Orrenius, Carl Philip som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hård af Segerstad, Torolf Bo Lennart som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorell, Erik Gustaf som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bernt Sture som är född 1952 och har titeln Revisor.Forinder, Nils Reine som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Allegretto Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Ageto MTT AB är 556347-0193.