Fasaddisplay Sweden AB

Stockholms län

Information

Fasaddisplay Sweden AB är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Fasaddisplay Sweden AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Fasaddisplay Sweden AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1988-12-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Pentav. 5A, 187 30, Täby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fasaddisplay Sweden AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7581088.

Täby arbetar för att verksamheter som Fasaddisplay Sweden AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fasaddisplay Sweden AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva etablering av både inom- och utomhus reklamytor, reklamförsäljning, förvaltning av reklamytor på husfasader och andra reklamytor, försäljning av tryckt reklammaterial, försäljning av produkter och system för exponering av reklambudskap samt utveckling av nya reklamprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fasaddisplay Sweden AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Finder, Richard Norbert -Ruuth, Heikki Petrus Då styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Ordförande saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fasaddisplay Sweden AB och det är följande personer, Ruuth, Heikki Petrus som är född 1966 och har titeln VD, Ruuth, Heikki Petrus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Finder, Richard Norbert som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Per Henrik som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Fasaddisplay Sweden AB är 556346-2802.