PPP Consulting Engineers Aktiebolag

Stockholms län

Information

PPP Consulting Engineers Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där PPP Consulting Engineers Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. PPP Consulting Engineers Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket PPP Consulting Engineers Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. PPP Consulting Engineers Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till PPP Consulting Engineers Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kanalv. 17, 183 30, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-204825.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är PPP Consulting Engineers Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

PPP Consulting Engineers Aktiebolag har idag 556336-2515 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för PPP Consulting Engineers Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet innefattande företrädesvis administration och projektledning av komplexa byggnadsprojekt och andra investeringsprojekt samt besiktning av fastigheter. Bolaget skall vidare värdera, äga och förvalta fastigheter. Bolaget skall också bedriva verksamhet som är förenlig med sagda verksamheter.

I PPP Consulting Engineers Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlberg, Bo som är född 1942 och har titeln VD, Karlberg, Bo som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Durelius, Olle som är född 1967 och har titeln Suppleant, Karlsson, Erik Andreas som är född 1976 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .