Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag

Stockholms län

Information

Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Tjäderv. 41, 187 43, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7923305.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag har idag 556314-5951 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende hydraulik och fordonssystem samt mekanisk konstruktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Hans Olof Claeson, HOC System Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Claesson, Hans Olof Einar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Willsson, Ann-Marie Birgitta som är född 1942 och har titeln Suppleant, Rödl & Partner Nordic AB som är född och har titeln Revisor, Johnsson, Nils Erik Henrik som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Kannö, Nils Olof Gustaf som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor, KPMG Bohlins AB som är född och har titeln RevisorMoretime Ekonomi & Revision AB som är född och har titeln Revisor, .