URAX Aktiebolag

Stockholms län

Information

URAX Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där URAX Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. URAX Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket URAX Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. URAX Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till URAX Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Majv. 31, 187 51, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-51052070.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är URAX Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

URAX Aktiebolag har idag 556287-1623 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för URAX Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena produktion, produktutveckling, kvalitetsstyrning, miljöstyrning, personalvård och data. Bolaget ska även bedriva aktiviteter med målsättning att utveckla, tillverka och marknadsföra egen produkt inom något eller några ovanstående områden samt idka därmed förenlig verksamhet.

I URAX Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekström, Ulf som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Eva Madeleine Karin E som är född 1953 och har titeln Suppleant, Nordenskiöld, Carl Eric Nils som är född 1940 och har titeln Revisor, Fröjd, Lars Christer som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .