Mosquit Invest AB

Stockholms län

Information

Mosquit Invest AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Mosquit Invest AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mosquit Invest AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Mosquit Invest AB har haft sedan 1994-01-01. Mosquit Invest AB har funnits sedan och 2005-04-14 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Mosquit Invest AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Manganv. 16, 187 46, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7684433.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Mosquit Invest AB Privat, ej börsnoterat.

Mosquit Invest AB har idag 556245-7571 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna är den som för stunden ansvarar för Mosquit Invest AB

Bolaget skall idka handel med värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska både kunna äga noterade värdepapper såväl som ickenoterade.

I Mosquit Invest AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kruger, Harald som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Talling, Hans som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kruger, Gabriella Viktoria som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES, Talling, Anna Kerstin som är född 1980 och har titeln Suppleant, Söderlund, Bengt Robert som är född 1970 och har titeln Revisor, Thidblom, Nils Gustav som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .