H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Aktiebolag som heter H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Stockholms län.

Sedan 1981-02-13 så har H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag varit registrerat och sedan 1990-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Kometv. 1, 183 33, Täby. Vi ni istället prata med H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag så kan ni göra det på 08-7582000.

Bolaget skall bedriva företagsanpassad utbildning, resultatinriktad projektledning samt organisations- och företagsproduktutveckling ävensom idka företagsetablering och affärsutveckling och annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Schäder, Gunnar Erik som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Schäder, Erica Marie Josefa som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Tschertou Schäder, Maria Erika K som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Schäder, Eric Anders Gunnar som är född 1963 och har titeln Suppleant, Schäder, Eva Marie Johanna som är född 1966 och har titeln Suppleant, Jönsson, Hans Per Erik som är född 1955 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Schäder, Erica Marie Josefa -Schäder, Gunnar Erik .

H.T.G. Marknadsförarna i Stockholm Aktiebolag har 556208-6644 som sitt organisationsnummer.