Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Aktiebolag som heter Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1978-05-29 så har Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag varit registrerat. Idag är Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag så kan ni göra det på 08-7560692.

Bolaget skall driva dentallaboratorierörelse samt utöva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ahola, Anne Maria som är född 1976 och har titeln Extern firmatecknare, Kull, Anna Margareta som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Mild, Catrine Eva Maria som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Malmborg, Leif Gustaf som är född 1943 och har titeln Likvidator, Sollentuna Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, Jansson, Anders Peter som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Firman tecknas två i förening av -externa firmatecknarna .

Dentallab. Gustafsson & Gustafsson Aktiebolag har 556197-0541 som sitt organisationsnummer.