Legrand Skandinaviska Aktiebolag

Stockholms län

Information

Legrand Skandinaviska Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Legrand Skandinaviska Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Legrand Skandinaviska Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Legrand Skandinaviska Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Legrand Skandinaviska Aktiebolag har funnits sedan och 1982-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Legrand Skandinaviska Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Drottningg. 65, 111 36, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-54440630.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Legrand Skandinaviska Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Legrand Skandinaviska Aktiebolag har idag 556174-4110 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Chevalier, Renaud Francois Philippe är den som för stunden ansvarar för Legrand Skandinaviska Aktiebolag

Bolaget skall marknadsföra och ge support avseende elektriska apparater och tillhörande komponenter, och därmed förenlig verksamhet.renlig verksamhet.

I Legrand Skandinaviska Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Chevalier, Renaud Francois Philippe som är född och har titeln Extern VD,Bosatt utomlands inom EES, Leduc, Jean-Paul Gérard som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Schnepp, Gilles som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Soudan, Patrice som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Giléus, Per Patrik som är född 1968 och har titeln Delgivningsbar person, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorEngvall, Sven Arne som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .