Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag

Stockholms län

Information

Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag har haft sedan 2002-06-27. Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag har funnits sedan och 2002-06-27 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kemistv. 2, 183 79, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6303000.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag har idag 556127-1882 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hall, Sigurd Karl-Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag

Bolaget skall idka handel med och installation av luftvårdsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Ventilationsutveckling VUAB Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hall, Jonas Carl Sigvard som är född 1975 och har titeln VD, Hall, Jonas Carl Sigvard som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Sigurd Karl-Johan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hall, Anders Carl Sigurd som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Henrik Carl-Johan som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Nils Thomas som är född 1969 och har titeln RevisorOsborne Johnsons Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .