Aktiebolag Kewax

Stockholms län

Information

Aktiebolag Kewax hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Aktiebolag Kewax finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolag Kewax tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Aktiebolag Kewax har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolag Kewax har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Aktiebolag Kewax så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54444250.

Täby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Aktiebolag Kewax Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolag Kewax har idag 556117-5877 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Axling Örstål, Eva Christina -Örstål, Kenth Sixten är den som för stunden ansvarar för Aktiebolag Kewax

Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolag Kewax så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Örstål, Kenth Sixten som är född 1952 och har titeln VD, Örstål, Kenth Sixten som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Axling Örstål, Eva Christina som är född 1950 och har titeln Suppleant, Thorling, Magnus Ivar som är född 1970 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .