Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB

Stockholms län

Information

Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB har haft sedan 1994-01-01. Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB så kan ni göra det genom att skicka er post till Gribbylundsv. 7, 187 62, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7328420.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB Privat, ej börsnoterat.

Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB har idag 556051-7756 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lundgren, Claes Olof Harrysson -Lundgren, Hannah Kristina Amanda Firman tecknas i förening av -Lundgren, John Tomas -Lundgren, Laila Anita är den som för stunden ansvarar för Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB

Bolaget skall bedriva undersöknings- och byggnadsverksamhet beträffande vatten- och avloppsreningsföretag samt försäljningsverksamhet avseende maskiner och inom dessa områden erforderlig materiel.

I Vattenreningsbyrån Aktiebolag, VARAB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundgren, Hannah Kristina Amanda som är född 1981 och har titeln Extern firmatecknare, Lundgren, Claes Olof Harrysson som är född 1940 och har titeln VD, Lundgren, Claes Olof Harrysson som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, John Tomas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Laila Anita som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Düsing, Bert Krister som är född 1948 och har titeln SuppleantEklöf, Bengt Olof som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .