Sendoline AB

Stockholms län

Information

Sendoline AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Sendoline AB finns. I Täby så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sendoline AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Sendoline AB har haft sedan 1994-01-01. Sendoline AB har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sendoline AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Tillverkarv. 6, 187 66, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7510125.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sendoline AB Privat, ej börsnoterat.

Sendoline AB har idag 556051-4886 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hoffman, Erik Tomas -Hoffman, Kurt Peter är den som för stunden ansvarar för Sendoline AB

Bolaget skall bedriva tillverkning och handel inom dentalbranschen och därmed förenlig verksamhet.

I Sendoline AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hoffman, Erik Tomas som är född 1962 och har titeln VD, Hoffman, Erik Tomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hoffman, Kurt Peter som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Malata, Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Weis, Patricie som är född 1967 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.