Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå

Stockholms län

Information

Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå finns. I Täby så finns det många olika Enskild firma och i Stockholms län så finns det ännu fler Enskild firma. Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå tillhör bolagstypen Enskild firma och bolaget har F-skatt vilket Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå har haft sedan 2001-09-03. Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå har funnits sedan och 2001-09-03 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-2925826.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå har idag 480621-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå

Konsultverksamhet, maskinkonstruktion, bygnadskonstruktion och projektledning i Sverige och inom EU-länderna. Forskning och utvecklingsarbete. Konsultverksamhet såsom byggnads och anläggningsteknik och tekniskt konstruktion,mekanisk konstruktion och produktion, maskin och processteknisk konstruktion, arkitektur och design, elkraftteknologi,dokumentatin och informationsteknologi, styr och reglerteknisk. Konstruktionsutveckling och tillverkningsprocessutveckling inom metall och träteknologin. Forskning inom träteknologin. Forskning inom elektroteknik med inriktning på motorutveckling. Foskning inom Informationsteknologi med tonvikt på mjukvaruutveckling. Utveckling av verktyg för arkitektur och design mjukvara. Forskning och utvecklinginom de teknikgrenar som kunder efterfrågar i ovan angivna specifikationer. Allmäna konstruktionsuppdrag inom ovannämnda teknikgrenar samt design och estetisk utveckling inom arkitektur och produktvariabler.

I Ing. P-O Höglund Tekniska Konsultbyrå så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Höglund, Per Olof Lennart som är född 1948 och har titeln Innehavare av enskild firma, .