Megasol Konsult Kommanditbolag

Stockholms län

Information

Megasol Konsult Kommanditbolag är ett av många verksamheter som finns i Täby. Det är nämligen den kommunen som Megasol Konsult Kommanditbolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Megasol Konsult Kommanditbolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-04-03. Men sedan 1989-01-01 så har Megasol Konsult Kommanditbolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Infanterig. 4, 171 71, Solna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Megasol Konsult Kommanditbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Täby arbetar för att verksamheter som Megasol Konsult Kommanditbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Megasol Konsult Kommanditbolag. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Konsult inom ekonomi, administration och data, fastighets- och förmögenhetsförvaltning, handel med fordon, fastigheter och värdepapper, leasing av fordon, maskiner och datorutrustningar, factoring samt annan därmed förenlig verksamhet

Firmatecknare för Megasol Konsult Kommanditbolag är följande:
Firman tecknas ensam av -komplementären.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Megasol Konsult Kommanditbolag och det är följande personer, Ekomix Energi Aktiebolag som är född och har titeln Komplementär, Embryo Konsulter Kommanditbolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Ermartic International Aktiebolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Megasol Fastigheter Kommanditbolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Megasol Skog Kommanditbolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, Plexkon Aktiebolag som är född och har titeln Kommanditdelägare.

Organisationsnummer för Megasol Konsult Kommanditbolag är 916586-2427.