Bostadsrättsföreningen Flygterrassen

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Flygterrassen. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Flygterrassen i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2006-03-17 så har Bostadsrättsföreningen Flygterrassen varit registrerat och sedan 2007-09-06 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Flygterrassen och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Flygterrassen så kan man gör det genom att posta ett brev till Catalinav. 5, 183 68, Täby. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Flygterrassen så kan ni göra det på 08-7821116.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Aunapuu, Aarne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Mats Gunnar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennmark, Lars Torsten som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Brattemo, Inga-Lena som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Flygterrassen har 769614-0883 som sitt organisationsnummer.