Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2004-09-27 så har Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby så kan man gör det genom att posta ett brev till Flygvillev. 3, 183 67, Täby. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Friedler, Christina Margit som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Klasmark, Bo Lars-Göran som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Kornehed, Sven Ove Ingvar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Lars Jakob Bernhard som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Torstensson, Mats Olof som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Arenander, Kristina Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleantvon Segebaden, Birgitta Christina som är född 1948 och har titeln Suppleant, Larsson och Malmberg Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Malmberg, Liselott som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby har 769611-4359 som sitt organisationsnummer.