Stockholms Åringsauktioner ek. för.

Stockholms län

Information

Stockholms Åringsauktioner ek. för. är en verksamhet som finns i Täby. I Stockholms Åringsauktioner ek. för. finns det lite olika personer som är förknippade och det är Asp, Allan Roger som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Sonja som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Wretman, Leif Allan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med Stockholms Åringsauktioner ek. för. så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Stockholms Åringsauktioner ek. för. på telefon 0224-63100.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom att arrangera auktioner på svenskregistrerade fullblodsåringar samt utöva annan därmed förenlig och samman- hängande verksamhet.

Idag är Stockholms Åringsauktioner ek. för. av bolagstypen Ekonomisk förening.

Stockholms Åringsauktioner ek. för. är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Täby arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Stockholms Åringsauktioner ek. för. innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2004-11-25 och Stockholms Åringsauktioner ek. för. är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2004-11-06.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Stockholms Åringsauktioner ek. för. så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Roger Asp eller av styrelsens ledamöter, två i förening.

Stockholms Åringsauktioner ek. för. har 769611-3963 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.