Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 finns. I Täby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till BERGTORPSVÄGEN 50, 183 64, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 har idag 769611-1546 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Viggby kulle 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Golkar, Sara som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Khan, Calle Yasin som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellstrand, Yvonne Elisabeth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wineström, Kristina Margareta som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Zelmerlööv, Mona Anita som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Karin Margareta som är född 1954 och har titeln SuppleantKlee, Irene Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Ljungberg, Anders Thomas som är född 1975 och har titeln Suppleant, .