Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2002-10-10 så har Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby och det finns fler verksamheter som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby så kan man gör det genom att posta ett brev till S. Catalinagränd 49, 183 68, Täby. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Forestedt, Hans Erik Forester som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Ingrid Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Jan-Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Schildt, Per Anders som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hoff, Göran Thomas som är född 1953 och har titeln Suppleant, Odselius, Leif Örjan som är född 1945 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Strandvillorna i Täby har 769608-8439 som sitt organisationsnummer.