Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby finns. I Täby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby så kan ni göra det genom att skicka er post till Emblav. 22, 187 73, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby har idag 769602-4632 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Täby så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hedlund, Erik Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Peinerud, Elsa Karin som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlberg, Eva Elisabeth som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Masur, Bengt Peter som är född 1949 och har titeln Suppleant, .