HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby finns. I Täby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby så kan ni göra det genom att skicka er post till 112 84 Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6388000.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby har idag 716419-9544 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edström, Dag Roland -Hassgård, Ulf Jan Christer -Larsson, Frank Kenneth Ken Charlie -Westerlund, Monica Carina är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Spegeln i Täby så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Camp, Karin Britt Mari som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Edström, Dag Roland som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hassgård, Ulf Jan Christer som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Frank Kenneth Ken Charlie som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Reinfeldt, John Bruno som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerlund, Monica Carina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotBerglund, Jenny Martina som är född 1969 och har titeln Suppleant, Hejra, Jan som är född 1963 och har titeln Suppleant, Lindström, Lars Ivar som är född 1937 och har titeln SuppleantNiemelä, Peter Mikael som är född 1975 och har titeln Suppleant.