Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark är ett bolag som finns i Täby. I Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bylund, Anna Kristina Maria som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Falk, John Lennart Sture som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Sven Magni Viktor som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Thofelt, Hans som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterström, Eva Rebecca som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Öjermark, Paul Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotBorgenstierna, Ulla Ingeborg som är född 1939 och har titeln Suppleant, Nilsson, Nils Göran som är född 1934 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark på telefon 08-7561316.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Täby arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1992-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bylund, Anna Kristina Maria -Falk, John Lennart Sture -Thofelt, Hans -Öjermark, Paul Gunnar

Bostadsrättsföreningen Familjehotellet Näsbypark har 716417-6450 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.