Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Täby finns det ett Ekonomisk förening som heter Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening i Stockholms län. Täby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1946-07-12 så har Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Täby.

Vill man komma i kontakt med Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på 08-7568523.

Att tillvarataga tomtägarnas i löttingelunds tomtområde gemen- samma ekonomiska intressen beträffande byggnation, elektrisk kraft, ledningar och lyse, vägar, postgång, vatten och avlopp samt andra gemensamma intressen för medlemmarnas och samhällets nytta och trevnad.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Evén, Erik Peter som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Larzon, Nils Magnus som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmeklint, Lilling Helena Britt M som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Reinhard, Ulf Åke Gunnarsson som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wassberg, Mac Stefan Vilhelm som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Denker, Per Börje som är född 1961 och har titeln SuppleantMotivala, Baman Arthur som är född 1969 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larzon, Nils Magnus -Palmeklint, Lilling Helena Britt M .

Löttingelunds Tomtägareförening Ekonomisk förening har 716416-3821 som sitt organisationsnummer.