I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening är en verksamhet som finns i Täby. I I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Carboni Nilsson, Caroline Sophie som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lingemark, Lenita Maria som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Eva Margareta Åkesdotter som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening på telefon 08-7328954.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda den arbete i föreningen. Föreningen skall driva en personalkooperativ förskola med Friluftsfrämjandets verksamhet som bas. Verksamheten skall bedrivas i Ur o Skur pedagogik, där målsättningen är att ge barnen ett miljömetvetande och ett friluftsintresse genom lek och äventyr i naturen. Grundidén i denna pedagodik är att barns behov av kunskap, rörelse pcj gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Kunskapen skall ge naturkänsla med förståelse för sambanden i natuaren. Föreningen skall samarbeta med Friluftsfrämjandet och verka för en god friluftsmiljö inom förskolan.

Idag är I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Täby arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna två i förening.

I Ur och Skur - Kotten, Täby, ekonomisk förening har 716405-6660 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.