HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby är ett företag som finns i Täby. I HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andrén, Clas Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Berthelsen, Roald som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Bore Eugen som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Forshällen, Eva Margareta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahn, Asta Ingrid Margareta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Marie Helen som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamotStrömqvist, Jan Alvar som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Thörnblom, Evert Åke Natanael som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Younes, Stefan Samir som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotGimdalen, Björn Anders Gustav som är född 1944 och har titeln SuppleantLindström, Lars Ivar som är född 1937 och har titeln SuppleantSadeghieh Eshtehadi, Ardeshir som är född 1954 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby på telefon 08-7580250.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby är ett av många företag som finns i Stockholms län och Täby arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berthelsen, Roald -Dahlberg, Bore Eugen -Grahn, Asta Ingrid Margareta -Thörnblom, Evert Åke Natanael

HSB Bostadsrättsförening Volten i Täby har 716000-1066 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.