Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Täby här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Täby jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716000-0910.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-6300630 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2 på följande adress Eskaderv. 42, 183 58, Täby.

Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Torpedbåten nr 2 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Abelsson, Fredrik Hans Wendel som är född 1973 och har titeln Suppleant . Lavö, Anna Viktoria Henriette som är född 1983 och har titeln Suppleant , Lewin, Greta Monica Elisabeth som är född 1952 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus Torpedbåten 2 i Täby kommun upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upp- låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.