Bostadsrättsföreningen Torpedbåten

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Torpedbåten. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Täby här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Torpedbåten tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Täby jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Torpedbåten är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716000-0902.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-4587700.

Bostadsrättsföreningen Torpedbåten är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Torpedbåten så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Eliasson, Eric Kenneth som är född 1950 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.