Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Näsbyallé hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Näsbyallé finns. I Täby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Näsbyallé så kan ni göra det genom att skicka er post till Örnstigen 2, 183 50, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7688605.

Täby arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Näsbyallé har idag 716000-0639 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler till nyttjanderätt mot ersättning och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Näsbyallé så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Beckman, Bo Stefan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekeroth, Cecilia Anne Ottilie som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Franzén, Lennart Emanuel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Grepe, Anna Birgitta Henrietta som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaptalan-Nagy, Enikö som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, .