Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Täby som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen finns. I Täby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen så kan ni göra det genom att skicka er post till Midgårdsv. 20, 187 74, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-51012176.

Täby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen har idag 716000-0613 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen

Att uppföra, äga eller med tomträtt innehava samt förvalta fastigheter ävensom att i föreningen tillhöriga fastigheter åt sina medlemmar eler vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Midgårdsvägen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Tomas John som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Lars Erik som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjärnered, Anna Margareta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanson, Gudrun Anita som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Ann-Sofie som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergqvist, Nils Göran som är född 1950 och har titeln SuppleantHalldin, Ingrid Elisabeth som är född 1962 och har titeln Suppleant, Österholm, Eva Marie som är född 1973 och har titeln Suppleant, .